NEVALSTISKAS ORGANIZĀCIJAS, KAS ATBALSTA PERSONAS AR PSIHISKIEM TRAUCĒJUMIEM

Materiāls sagatavots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra kampaņas “Nenovērsies!” ietvaros.

Kampaņas mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem atpazīt psihisku traucējumu pazīmes un mazināt aizspriedumus gan pret vēršanos pēc palīdzības psihisku traucējumu gadījumā, gan personām, kas ar šiem traucējumiem slimo.

 

 

2015

Nevalstiskas organizācijas

1. Krīžu un konsultāciju centrs ''SKALBES''

Darbības virzieni, mērķi: emocionālā atbalsta sniegšana riska grupas personām, kā arī palīdzības sniegšana personām, kas pārdzīvojušas vardarbību.

www.skalbes.lv

Adrese: Kungu iela 34, Rīga
Darba laiks: 9.00 -17.00
Diennakts krīzes tālruņi: +371 67 222 922; +371 27 722 292

2. Biedrība ''Gaismas stars''

Darbības virzieni, mērķi: sniegt atbalstu personām ar garīgās veselības traucējumiem un viņu piederīgajiem.

www.gaismasstars.lv

Adrese: Pērnavas iela 62, 3.stāvā, Rīga
Tālrunis: + 371 67 272 873

3. Emocionālās veselības atbalsta biedrība ''Saules zīmes''

Darbības virzieni, mērķi: biedrība “Saules zīmes” ir jauna un inovatīva organizācija Latvijā, kuras misija - palīdzēt un atbalstīt cilvēkus ar garīgās veselības problēmām, kā arī viņu tuviniekus.

www.sauleszimes.lv

Adrese: Akāciju iela 6-42, Rīga
Tālrunis: +371 26 123 019

4. Pirms un pēcdzemdību depresijas biedrība- debesmanna.com

Darbības virzieni, mērķi: atbalstīt Latvijas sievietes, vīriešus un ģimenes, kas saskārušies ar pēcdzemdību depresiju.

www.debesmanna.com

5. Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ''ZELDA''

Darbības virzieni, mērķi: veicināt deinstitucionalizāciju un sabiedrībā balstītu garīgās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību cilvēkiem ar psihiskās veselības traucējumiem un cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem caur pētījumu, cilvēktiesību monitoringa, juridiskās interešu aizstāvības un sabiedrības informēšanas un izglītošanas aktivitātēm.

www.zelda.org.lv

Adrese: Mārupes iela 4-31, Rīga
Tālrunis: +371 67 442 828
Tālrunis juridiskajām konsultācijām: +371 22 062 460, +371 27 650 303 (darba dienās no 9.00-17.00)

6. Nodibinājums ''Fonds Kopā''

Darbības virzieni, mērķi: veicināt iespējami pilnīgu cilvēku ar invaliditāti integrāciju, neatkarību un līdzdarbošanos sabiedrībā.

www.fondskopa.lv

Adrese: Raunas iela 64, Rīga
Tālrunis: + 371 67 840 292, + 371 29 262 400

7. Velku biedrība

Darbības virzieni, mērķi: piedāvāt attīstības iespējas ģimenēm, kurās aug bērni ar smagiem garīgās attīstības un citiem funkciju traucējumiem, un rūpēties par bērniem, kas dzīvo nabadzībā.

www.velki.lv

Pasta adrese: A/K 117, Rīga LV-1011
Apmeklējuma adrese: Ulmaņa gatve 3, 30. telpa, Rīga
Tālrunis: Ivars Velks: +371 26 555 205
Tālrunis: Liāna Velka: +371 29 101 392

8. Biedrība ''Vecāki kopā''

Darbības virzieni, mērķi: aizstāvēt ģimenes, kurās ir bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām, un šo bērnu un jauniešu tiesības un likumīgās intereses. Veicināt pozitīvu sabiedrības attieksmi pret bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm, sekmējot bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā un kļūšanu par pilntiesīgiem tās locekļiem.

www.vecakikopa.lv

Juridiskā adrese: Liepu iela 3a, Lielvārde
Tālrunis: + 371 29 431 918, + 371 29 293 268

9. Biedrība ''Cerību spārni''

Darbības virzieni, mērķi: sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti.

www.ceribusparni.lv

Adrese: Skolas iela 3, Sigulda
Tālrunis: + 371 67 976 525, + 371 22 027 219

 

10. Sabiedriskā aģentūra bērnu īpašām vajadzībām ''Saulessvece''

Darbības virzieni, mērķi: atbalstīt ģimenes bērnu attīstības un audzināšanas problēmu risināšanā (konsultācijas, informācija, nepieciešamo speciālistu piesaiste).

www.aizputesnovads.lv/nvo/saulessvece

Adrese: Skolas ielā 1 (ieeja no gala), 2.stāvs, Aizpute, Liepājas rajons Tālrunis: + 371 29 950 424; + 371 26 015 233

11. Latvijas autisma apvienība

Darbības virzieni, mērķi: cilvēku ar autiska spektra traucējumiem tiesību un interešu aizsardzība Latvijā.

www.autisms.lv

Pasta adrese: Torņa iela 4, 1B-202, Rīga, LV-1050
Juridiskā adrese: Torņa iela 4, Rīga
Tālrunis: +371 29 454 011

12. Biedrība „Rīgas pilsētas ''Rūpju bērns''

Darbības virzieni, mērķi: sniegt atbalstu personām ar garīga rakstura traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošanā. Nodrošināt ģimenes, kurās aug bērns ar garīga rakstura traucējumiem, ar psiholoģisko, sociālo un materiālo atbalstu un izglītot šīs ģimenes.

www.rupjuberns.lv

Adrese: Balvu iela 11, Rīga
Tālrunis: +371 67 144 194, + 371 28 456 678

 

 

13. Biedrība ''Dižvanagi''

Darbības virzieni, mērķi: bērnu ar īpašām vajadzībām integrācija sabiedrībā. Speciālās psihosociālās motivācijas programmas ietvaros biedrība palīdz bērniem un ģimenēm, kurās aug bērni ar psihiskiem traucējumiem.

www.dizvanagi.lv

Juridiskā adrese: J. Janševska iela 7/9-29, Liepāja, LV-3401
Valdes priekšsēdētājas tālrunis: +371 26 997 456

14. Sociālo brīvprātīgo biedrība ''ODIN/VITA''

Darbības virzieni, mērķi: palīdzības sniegšana un atbalsts vientuļiem, veciem cilvēkiem, invalīdiem un citiem, kam ir nepieciešams sociāls atbalsts. Biedrība palīdz integrēties sabiedrībā, sniedz palīdzību ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti.

www.odinvita.lv

Adrese: Liepājas iela 4, Daugavpils, LV – 5417
Tālrunis: +371 65 421 354
Biedrības vadītāja tālrunis: +371 26 896 280