NEVALSTISKAS ORGANIZĀCIJAS, KAS ATBALSTA PERSONAS AR PSIHISKIEM TRAUCĒJUMIEM

Materiāls sagatavots Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra kampaņas “Nenovērsies!” ietvaros.

Kampaņas mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem atpazīt psihisku traucējumu pazīmes un mazināt aizspriedumus gan pret vēršanos pēc palīdzības psihisku traucējumu gadījumā, gan personām, kas ar šiem traucējumiem slimo.

 

 

2019

Nevalstiskas organizācijas

1. Krīžu un konsultāciju centrs ''SKALBES''

Darbības virzieni, mērķi: emocionālā atbalsta sniegšana riska grupas personām, kā arī palīdzības sniegšana personām, kas pārdzīvojušas vardarbību.
www.skalbes.lv
Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Darba laiks: 9.00 -17.00
Tālrunis: +371 24551700
Diennakts krīzes tālruņi: +371 67 222 922; +371 27 722 292

2. Biedrība ''Gaismas stars''

Darbības virzieni, mērķi: sniegt atbalstu personām ar garīgās veselības traucējumiem un viņu piederīgajiem.
www.gaismasstars.lv
Adrese: Pērnavas iela 62, 3.stāvā, Rīga
Tālrunis: + 371 67 272 873

3. Pirms un pēcdzemdību depresijas biedrība- debesmanna.com

Darbības virzieni, mērķi: atbalstīt Latvijas sievietes, vīriešus un ģimenes, kas saskārušies ar pēcdzemdību depresiju.
www.debesmanna.com

4. Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ''ZELDA''

Darbības virzieni, mērķi: veicināt deinstitucionalizāciju un sabiedrībā balstītu garīgās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību cilvēkiem ar psihiskās veselības traucējumiem un cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem caur pētījumu, cilvēktiesību monitoringa, juridiskās interešu aizstāvības un sabiedrības informēšanas un izglītošanas aktivitātēm.

www.zelda.org.lv
Adrese: Mārupes iela 4-31, Rīga
Tālrunis: +371 67 442 828
Tālrunis juridiskajām konsultācijām: +371 22 062 460 (darba dienās no 9.00-17.00)

5. Nodibinājums ''Fonds Kopā''

Darbības virzieni, mērķi: veicināt iespējami pilnīgu cilvēku ar invaliditāti integrāciju, neatkarību un līdzdarbošanos sabiedrībā.
www.fondskopa.lv
Adrese: Raunas iela 64, Rīga
Tālrunis: + 371 67 840 295, + 371 25 633 775
e-pasts:fonds.kopa@gmail.com

6. Velku biedrība

Darbības virzieni, mērķi: piedāvāt attīstības iespējas ģimenēm, kurās aug bērni ar smagiem garīgās attīstības un citiem funkciju traucējumiem, un rūpēties par bērniem, kas dzīvo nabadzībā.
www.velki.lv
Pasta adrese: A/K 117, Rīga LV-1011
Apmeklējuma adrese: Ulmaņa gatve 3, 30. telpa, Rīga
Tālrunis: Ivars Velks: +371 26 555 205
Tālrunis: Liāna Velka: +371 29 101 392
Tālrunis: Ilze Lielpētere +371 29 966 086
Tālrunis: Tamāra Šabazova +371 29 469 065


7. Biedrība ''Cerību spārni''

Darbības virzieni, mērķi: sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti.
www.ceribusparni.lv
Adrese: Rīgas iela 1, Sigulda
Tālrunis: + 371 67 976 525, + 371 22 027 219


8. Sabiedriskā aģentūra bērnu īpašām vajadzībām ''Saulessvece''

Darbības virzieni, mērķi: atbalstīt ģimenes bērnu attīstības un audzināšanas problēmu risināšanā (konsultācijas, informācija, nepieciešamo speciālistu piesaiste).
www.aizputesnovads.lv/nvo/saulessvece
Adrese: Skolas ielā 1 (ieeja no gala), 2.stāvs, Aizpute, Liepājas rajons Tālrunis: + 371 29 950 424; + 371 26 015 233
e-pasts: abac-saulessvece@inbox.lv

9. Latvijas autisma apvienība

Darbības virzieni, mērķi: cilvēku ar autiska spektra traucējumiem tiesību un interešu aizsardzība Latvijā.
Adrese: Tērbatas iela 28, Rīga, LV-1011
Juridiskā adrese: Tērbatas iela 28-15, Rīga, LV-1011
Tālrunis: +371 29 454 011
e-pasts: info@autisms.lv


10. Biedrība „Rīgas pilsētas ''Rūpju bērns''

Darbības virzieni, mērķi: sniegt atbalstu personām ar garīga rakstura traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošanā. Nodrošināt ģimenes, kurās aug bērns ar garīga rakstura traucējumiem, ar psiholoģisko, sociālo un materiālo atbalstu un izglītot šīs ģimenes.
www.rupjuberns.lv
Adrese: Balvu iela 11, Rīga
Darba laiks: 9.00 -17.00
Tālrunis: +371 67 144 194, + 371 28 456 678


11. Biedrība ''Dižvanagi''

Darbības virzieni, mērķi: bērnu ar īpašām vajadzībām integrācija sabiedrībā. Speciālās psihosociālās motivācijas programmas ietvaros biedrība palīdz bērniem un ģimenēm, kurās aug bērni ar psihiskiem traucējumiem.
www.dizvanagi.lv
Juridiskā adrese: K.Barona iela 14, Liepāja, LV-3401
Valdes priekšsēdētājas tālrunis: +371 26 997 456
Tālrunis: +371 28 333 920
e-pasts: centrs@dizvanagi.lv

12. Sociālo brīvprātīgo biedrība ''ODIN/VITA''

Darbības virzieni, mērķi: palīdzības sniegšana un atbalsts vientuļiem, veciem cilvēkiem, invalīdiem un citiem, kam ir nepieciešams sociāls atbalsts. Biedrība palīdz integrēties sabiedrībā, sniedz palīdzību ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti.
www.odinvita.lv
Adrese: Liepājas iela 4, Daugavpils, LV – 5417
Biedrības vadītāja tālrunis: +371 26 896 280
e-pasts: odinvita@yahoo.com

DrukātLejuplādēt